Grupa (Naskok z podniesieniem w grupie)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo