Grupa (Salto z ziemi za ręce)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo