Grupa (Wchodzenie do kręgu)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo