Uruchomienie ciała (Relevé w równoległej pozycji stóp)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo