Grupa (Berek w labiryncie)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo