Uruchomienie ciała (Ósemka dla oczu)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo