Uruchomienie ciała (Obrót w powietrzu)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo