Uruchomienie ciała (Pad w tył z wysokości)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo