Uruchomienie ciała (Miękki amortyzowany pad w przód)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo