Uruchomienie ciała (Przewroty boczne)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo