Uruchomienie ciała (Skok przez przeszkodę)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo