Uruchomienie ciała ("Tygrysek" – przewrót w przód z naskoku)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo