Uruchomienie ciała (Przewrót w przód)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo