Uruchomienie ciała (Ćwiczenia przygotowawcze do przewrotów)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo