Uruchomienie ciała (Ćwiczenia wykonane w sekwencji)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo