Uruchomienie ciała ("Skok żaby")
7 strona, 1 akapit, 1 słowo