Uruchomienie ciała ("Drętwe nogi")
7 strona, 1 akapit, 1 słowo