Uruchomienie ciała (Sekwencja z przewrotem w tył)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo