Uruchomienie ciała (Ósemka w stawie barkowym)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo