Uruchomienie ciała (Sekwencja z podparciem i obrotem)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo