Uruchomienie ciała ("Wańka-wstańka")
7 strona, 1 akapit, 1 słowo