Uruchomienie ciała (Odśrodkowy wymach nóg)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo