Uruchomienie ciała (2/4 na 3/4)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo