Uruchomienie ciała ("Narciarz z długimi kijkami")
7 strona, 1 akapit, 1 słowo