Uruchomienie ciała ("Łamaniec")
7 strona, 1 akapit, 1 słowo