Uruchomienie ciała (Sekwencja w podskokach)
7 strona, 1 akapit, 1 słowo